Проектиране на напрегнати мембрани

Проектиране на конструкции с напрегната мембрана с помощта на специален софтуер. Използвайки съвременни методи, представяме пълнен анализ за основите, носещата конструкция, обтягащите въжета и разкрой на текстила. Разполагаме с екипировка и опитен екип за монтирането на напрегнати мембрани.

altText altText altText altText altText altText