Система Спайдер

В много случаи въжета и подпори се използват за укрепване на система Спайдер.

Мрежата се изчислява, след като знаем натоварването на елементите , които поддържат стъклото. Тогава избираме въжетата.

Axial forces at the wires Deformations and reactions Axial loads in the whole suspensioning system

Изпрати запитване