Симулация на вятър около мембраната

С помощта на CFD симулираме вятъра около мембраната, за да получим CP стойностите върху текстила. Програмата ни дава натоварванията, които въздействат на съоръжението и едновременно с това, извършва проверка на насещата конструкция. Този бърз начин на едновременно проектиране, симулация, изчисления и проверка на мембраната и обтягащите въжета, е най-голямото предимство на новия ни софтуеър.

http://www.ixray-ltd.com/

1_area 2_structure 3cfd_wind+x 4cfd_FLOW+y 5cfd_x 61cfd+y_bottom_of_membrane 6cfd+y_TOP_of_membrane 7-1-pressure_wind-y 8-1-cp_wind-y 8-2_stresses_on_membrane+y 9_ring

Изпрати запитване